Contact Manager

Pracoviště s plným přístupem ke službám

Uživatel má telefon vedle svého počítače, připojeného do LAN. Může využívat:

 • CRM služby
 • správu kontaktů
 • příjem a odesílání e-mailů
 • příjem a odesílání SMS (je-li podporován serverem)
 • Time Manager

Pracoviště bez telefonu

Uživatel přistupuje do systému přes LAN nebo internet. Má k dispozici:

 • správu kontaktů
 • příjem a odesílání e-mailů
 • příjem a odesílání SMS (je-li podporován serverem)
 • Time Manager

Sdílení dat mezi pobočkami

V případě lokální instalace jsou data o telefonním provozu z ústředny ATEUS-OMEGA předávána serveru a ten je využívá pro lokálně připojené klienty.

Pro firmy s více pobočkami může ATEUS-CONTACT MANAGER pracovat v plně síťovém režimu, kdy jsou data ukládána a zpracovávána centrálním serverem, ke kterému klienti přistupují prostřednictvím internetu (např. s připojením přes ADSL nebo LL Net). Centrální server může spolupracovat s ústřednami na všech pobočkách, takže lze využívat všech funkcí systému, včetně Kontaktního centra, Call Centra nebo Dispečinku.

Technické údaje ATEUS - CONTACT MANAGERU

Moduly

ATEUS-CONTACT MANAGER je tvořen vzájemně propojenými moduly, které umožňují sdílení informací, plně definovatelné uživatelem.

Kalendář - Praktický a přehledný plánovací kalendář s volitelným pohledem na den týden nebo měsíc. Systém umožňuje spojit kalendáře více uživatelů v jeden přehled a tak získat informace o ostatních spolupracovnících. Funkce Informovat a Připomenout umožňuje zasílat e-mail nebo SMS jako varování na existující resp. blížící se termín. Funkce Opakování termínu je výborná pro neustále se opakující porady, ale také pro připomenutí např. narozenin.

Kontakty - Databáze firemních nebo osobních kontaktů jednotlivých uživatelů. Každý uživatel si může uspořádat své kontakty do libovolného počtu složek. V kontaktech lze vyhledávat podle všech položek a to fulltextově.

Firmy - Centrální přehled o jednotlivých obchodních partnerech. V každém z ostatních modulů lze k jednotlivé informaci přiřadit firmu z databáze Firem. Díky tomu je možné vytvořit celkový pohled na všechny Události, Úkoly, e-maily, SMS a Termíny schůzek, které byly zaznamenány pro vybranou firmu.

Úkoly - Modul evidence úkolů je připraven pro plánování, kontrolu rozpracování a plnění úkolů jednotlivými pracovníky. Účastníky úkolu se může stát i více pracovníků současně. Jednotlivé úkoly je možné členit do libovolných stavových skupin. Systém umožňuje automatické připomenutí blížícího se termínu plánovaného ukončení úkolu.

Události - Seznam informací o tom, co se právě děje. Události lze členit do libovolných skupin. Takže je např. možné zapisovat všechny došlé telefonní hovory nebo zapsat informaci, že si některý klient přál zaslat ceník. Zároveň se zápisem Události lze automaticky vyplnit Úkol, popřípadě Termín v Kalendáři

Komunikace - Nástroje pro obsluhu hlasové, faxové, e-mailové a SMS komunikace.

Dokumenty - Nástroje pro správu, ukládání a download dokumentů.

Technická data

Telefonní ústředna

 • Pro využití všech funkcí ATEUS CRM je nutné spojení serveru s telefonními službami ústředen ATEUS-OMEGA. CRM služby jsou vázány na využití linek veřejných sítí s aktivní službou CLIP:
 • euroISDN
 • GSM (přes interní GSM bránu ATEUS-OMEGA)
 • Telefonní linky s aktivní doplňkovou službou CLIP

Software

 • Obecná charakteristika:
 • uživatelsky jednotné prostředí internetového prohlížeče
 • je naprogramován v jazyku JAVA s využitím JSP/servlet
 • jako databázi používá mySQL nebo MS-SQL
 • podporuje cizí jazyky
 • autorizace uživatelů přes LDAP
 • je alternativou k Microsoft Outlook, Microsoft Exchange, Lotus Notes, nebo Novell GroupWise

Zabezpečení

 • definovatelná práva pro jednotlivé objekty, skupiny a uživatele
 • bezpečný přenos dat přes SSL (https)
 • pouze jedno konkurenční přihlášení
 • automatické odhlášení - timeout na session