PIMphony pro Alcatel OmniPCX Office je výkonný telefonní asistent na bázi PC, poskytující optimalizovanou správu hlasové pošty. Toto rešení bylo vytvoreno pro týmovou práci a obsahuje dohlížecí okno a asistentské okno pro ty, kterí uskutecnují velký pocet hovoru. Rešení PIMphony pro Alcatel OmniPCX Office existuje ve trech verzích, PIMphony Basic, které je zdarma až pro 25 uživatelu, PIMphony Pro a PIMphony Team.Nyní i v ceské verzi.

Výkonný telefonní asistent

PIMphony kombinuje kompletní sadu telefonních služeb, které jsou trvale k dispozici na PC, bez ohledu na to, jaká aplikace beží.

Sjednocená práce se zprávami

Rešení PIMphony rovnež pomáhá využít plne aplikaci Microsoft Outlook, jeden z nejrozšírenejších manažeru osobních informací (PIM). Duležité informace, elektronická pošta, hlasová pošta a faxy, to vše je spravováno v jediné schránce.

Visuální schránka Díky

PIMphony mužete rídit hlasové zprávy z vašeho PC, pomocí funkcí jako vyslechnout, smazat a preposlat (s hlasovým komentárem) na rozesílací seznam. Hlasovou poštu lze též prímo prevést do složky prijaté pošty aplikace Microsoft Outlook.

Týmová práce

Díky PIMphony je týmová práce snadnejší díky novému dohlížecímu oknu, které vám umožnuje definovat pracovní skupiny nebo služby ve vaší firme, monitorovat stav hovoru každé osoby ve skupine a zlepšovat prijímání hovoru.

Asistenské okno

V souvislosti s dohlížecí funkcí optimalizuje asistentské okno prijímání hovoru. Je možné prevedení pomocí jednoho kroku u dohlížených lidí a preferovaných korespondentu volajících. Pro cekající hovory lze definovat grafické alarmy, což zlepšuje správu volání zákazníku.Navíc firemní databáze kontaktu zajištují optimální služby, interagují-li s telefonním asistentem PIMphony.PIMphony zlepšuje interakci se zákazníky, zvyšuje osobní i týmovou produktivitu a optimalizuje vaši investici do Alcatel OmniPCX Office tím, že do telefonních služeb pridává novou dimenzi.

Funkce PIMphony pra Alcatel OmniPCX Office

PIMphony Basic

PIMphony Pro

PIMphony Team

Kompletní sada telefonních funkcí

ano

ano

ano

Centralizovaná evidence hovoru

ano¹©

ano

ano

Integrovaný manažer kontaktu

ano²§

ano²§

Vizuální schránka

ano

ano

Sjednocená práce se zprávami

ano³ª

ano³ª

Dohlížecí funkce

ano

Asistentské funkce

ano

¹© Centralizovaná evidence hovoru je k dispozici jen, pokud alespon jedno PC na LAN je vybaveno zarízením PIMphony Pro nebo Team. Jinak každý uživatel využívá lokální evidenci hovoru, která je aktivní, když je PIMphony na PC.

²§ Podporovaný software správy kontaktu:

Microsoft Outlook 97/98, 2000

Act! 4.0/2000 od Interact Commerce

GoldMine 4.0/5.0 od FrontRange Solutions

Microsoft Access 97, 2000

³ªu Microsoft¨ Outlook 97/98, 2000

PIMphony Basic, Pro a Team jsou dostupné jak pro PC + telefon i IPtelefonii na PC
Uživatelé PC + telefon: standardní konfigurace.
Uživatelé multimediálních PC: IP konfigurace, s možnostmi prístroju a sluchátek. IP PIMphony funguje pouze s integrovaným serverem
CTI, až pro 25 uživatelu PIMphony a IP PIMphony.
Až pro 25 uživatelu.

Prirozené VoIP

Rešení Alcatel OmniPCX Office zahrnuje call server, který spravuje IP telefony nebo IP soft-telefony v datových sítích. Aby byl umožnen prístup k tradicní telefonii, zajištuje OmniPCX Office v prípade potreby integrovanou mediální bránu, která je kombinací trunku a pobocek. Call server a mediální brána, z nichž oba podporují protokol H323, spolecne fungují se standardními zarízeními H323 a mohou fungovat se systémy Alcatel i se systémy jiného výrobce, které tento standard podporují.

Rešení OmniPCX Office podporuje kompletní škálu zarízení pro IP telefonii:

Ø IP-ReflexesTM: široká škála integrovaných IP telefonu, které zjednodušují a zpruhlednují telefonování pres IP,

Ø Fast IP enabler: zásuvné moduly, které premení stávající digitální terminály ReflexesTM na IP Reflexes,

Ø PIMphony IP: soft-telefon, který používá PIMphony Basic, Pro a Team a je nainstalovaný v IP režimu na multimediálním PC,

Ø Zarízení H323: standardní sada H323 nebo jakékoli PC se softwarem H323 , napr. Microsoft NetMeeting.

Hlavní výhodyNižší náklady na hlasové volání mezi pracovišti
Vaše firma muže snížit poplatky za mezimestské ci mezinárodní hovory mezi pracovišti tím, že integruje prenos hlasu a dat na WAN. Telefony mají prístup do WAN pomocí pripojení WAN OmniPCX nebo prímo prostrednictvím externího routeru. Nehlede na zpusob pripojení, nabízí Alcatel OmniPCX Office pretecení na ISDN pro zajištení kvalitního hlasu a zálohování pro zajištení dokoncení hovoru.
Používejte jeden kabel pro hlas i data
Vaše firma muže zjednodušit svoji interní kabeláž tím, že bude používat LAN na prenos hlasu a dat, pricemž bude mít prístup k moderním telefonním funkcím poskytovaným call serverem Alcatel OmniPCX Office. Díky zabudovanému DHCP serveru Alcatel OmniPCX Office, premístení nebo pridání IP telefonu vyžaduje pouze jeho pripojení do ethernetové zásuvky.
Zajistete hlasové služby pro vzdálená pracovište
Mnoho dnešních firem má zamestnance pracující v malých pobockách nebo dokonce doma. Aby se udržela produktivita, je duležité jim poskytnout stejné moderní telefonní funkce, jako má zbytek firmy. Alcatel OmniPCX Office je rešení urcené pro správu vzdálených IP telefonu, aby zamestnanci pracující na vzdálených pracovištích zustali neoddelitelnou soucástí firmy, s prístupem k telefonnímu seznamu, hlasové pošte a dalším standardním funkcím.
Zajistete hlasové služby pracovníkum v terénu
Pracovníci v terénu se již nemusí zríkat hlasových služeb. Díky aplikaci NetMeeting nebo IP PIMphony na jejich prenosném pocítaci mohou mít prístup k firemním hlasovým službám, jako je telefonní seznam a hlasová pošta když jsou pripojeni k internetu.

Call server
Integrovaný Call server v Alcatel OmniPCX Office zajištuje nejmodernejší telefonní služby pro vás a vše firemní korespondenty. Mezi cetné funkce patrí vestavená hlasová pošta, osobní asistent, automatická spojovatelka a funkce pro týmovou práci, vše, co potrebujete k tomu, aby vaše telefony byly nejen inteligentní, ale i snadno ovladatelné.

Vestavený osobní asistent

Osobní asistent Umožnuje pracovníkovi, který je mimo svuj pracovní stul, nabídnout volajícím až pet možných destinací: hlasovou schránku, císlo GSM, externí císlo, interní císlo (sekretárka) ci operátora. Toto flexibilní presmerování hovoru je predem nakonfigurováno a lze jej velmi snadno používat.

Aktualizovaná vestavená hlasová pošta

Využijte výkonnou hlasovou poštu, která muže uchovávat až 200 hodin záznamu. Protože je hlasová pošta nezbytným nástrojem ve svete businessu, je dostupná pro všechny zamestnance, bez ohledu na to, jaké telefony používají. Dokonce je k dispozici i na PC, díky PIMphony, aby bylo zajišteno maximálního pohodlí a snadného použití.

Týmová práce

Alcatel OmniPCX Office je dobrý týmový pracovník. Nabízí klasické funkce tandemu manažer-sekretárka, pricemž umožnuje manažerovi sledování hovoru, a manažer i sekretárka mají možnost prímého volání a dohledu nad svými telefony. Rovnež je možné vytvorit pracovní skupiny s jedním telefonním císlem (napr., oddelení prodeje), jsou k dispozici funkce jako dohled nad telefony (sledování stavu každého telefonu ve skupine z vašeho prístroje Reflexes), pickup (zachycení a zvednutí hovoru kterékoli osobe ve skupine), vysílání (hlasové oznámení do hlasitých reproduktoru úcastníku ve skupine) a upozornení na zmeškané hovory.

Sledování hovoru

Pri zapnuté hlasové schránce mužete vyslechnout zanechané zprávy a rozhodnout se, zda chcete s volajícím mluvit.

Záznam hovoru

Hovory je možné nahrávat v režimu online, pricemž se záznam uloží v hlasové schránce.

Vytácení podle jména

Vytácení podle jména je nejsnadnejší zpusob volání. I když neznáte linku nebo císlo volané osoby, znáte její jméno. Císlo vytocíte tak, že proste zadáte na klávesnici jeho jméno.

Další inteligentní služby

Váš telefon je nejen inteligentní, ale i snadno ovladatelný díky možnosti trímístné konference, snadnému presmerování hovoru a hlasových pruvodcu na snadné prizpusobení jakéhokoli nastavení. Soft klávesy a kontextové ikony jsou u telefonu Alcatel ReflexesTM rovnež k dispozici.