Služby komunikačního systému ATEUS-NETSTAR jsou základním kritériem dobrého pocitu z telefonování, pocitu zajištěného a moderního komunikačního zázemí, které toto zařízení poskytuje. Portfolio služeb vychází z ověřené sady využívané ve všech ústřednách 2N. Reaguje ovšem i na trendy přicházející ze světa IP telefonie a obecně IT aplikací.

2N jako inovativní výrobce přináší i v NETSTARu nové atraktivní služby, které již v základní sadě zohledňují zejména mobilitu a dostupnost účastníků, trendy "home office" a tradičně služby spojené se snižováním telekomunikačních poplatků.

Hovorové služby
 • hovor mezi libovolným přenašečem
 • přidržení hovoru
 • přepojení hovoru
 • předání hovoru
 • návrat z přepojení
 • střídání hovorů
 • přesměrování hovorů
 • převzetí hovoru
 • odmítnutí hovoru
 • náběh do směru (svazku)
 • druhý hovor na ISDN lince
 • zobrazení čísla volajícího (CLI)
 • parkování/Odparování hovoru
 • převzetí hovoru z linky
 • převzetí hovoru ze skupiny
Společné služby a vlastnosti
 • Mobility Extension
 • volba a nastavení osobních telefonních profilů
 • virtuální telefonní stanice
 • časové objektové routování (směrování)
 • šetřící automat (LCR)
 • automatická spojovatelka; DISA
 • hudba při čekání (Music On Hold)
 • mluvené telefonní hlášky
 • příčkování přenašečů
 • historie hovorů (přijaté, nepřijaté, odchozí)
 • telefonní seznamy (společné, osobní)
 • obsluha příchozích hovorů (zvonící plány)
 • přihlašování a odhlašování tlf. stanic
 • individuální tóny zvonění
 • členění do hierarchických skupin
Aplikace, údržba a administrace
 • terminálový přístup
 • programovací nástroj: NETSTAR-Administrator (i vzdálený přístup)
 • historie změn konfigurace a služeb
 • aplikace osobní Web asistent: NETSTAR-Assistant:
  • historie hovorů
  • nastavení a volba osobních profilů
  • zakládání a správa telefonních seznamů
  • nastavení telefonu 2N StarPoint
  • tisk štítků na telefon
  • přesměrování hovorů
  • uživatelská správa telefonních stanic
 • NETSTAR-Assistant CTI: vytáčení hovorů z počítače
 • NETSTAR-Billing (účtovací program)
 • LAN,WAN vzdálený dohled