Při osazení interních GSM bran je zapotřebí myslet i na kvalitu GSM signálu v místě instalace. Velmi často je potřeba řešit 3 druhy situací:
  • dobrý signál v místě instalace
    pro provoz GSM bran postačují interiérové GSM antény, umístěné mimo zóny vlivu případného silového rušení v místnosti
  • horší/špatný signál v místě instalace
    GSM antény se umisťují do vyšších poloh objektu, na střechy apod. Je potřeba počítat se svodovým kabelem ze střechy, avšak také s tím, že každý metr svodu způsobuje útlum GSM signálu a je třeba ho kompenzovat kvalitnější anténou s vyšším ziskem.
  • nedostatečná kapacita GSM sítě
    při vyšším počtu instalovaných GSM bran a průběžném nedostatku volných kanálů na "GSM base stations" se situace řeší využitím směrových GSM YAGI antén, které míří na několik základnových stanic v okolí. Provoz je tak rovnoměrně rozložen. K jedné YAGI anténě se připojuje více GSM bran přes tzv. GSM splitter (anténní slučovač). Je možné ho dodat v provedení interního modulu (*připravuje se) nebo v provedení do 19" racku.