Je vhodné, aby zařízení NETSTAR bylo chráněno před poškozením vlivem atmosférického přepětí, i když již samo o sobě obsahuje určitý stupeň aktivní přepěťové ochrany. Ochrany se provádějí:
  • na napájecí části formou instalace aktivních přepěťových ochran na síťový kabel (např. ATEUS® - POWER PROTECTOR, ATEUS® - SAFE)
  • na přívodech telekomunikačních přenašečů (formou posílení interních ochran na jednotlivých modulech NETSTAR)
  • na přívodech GSM svodů z externích antén (využitím speciálních konektorů s ochranným prvkem)

Pro správnou funkčnost interních i externích přepěťových ochran NETSTAR je zapotřebí provést dokonalé elektrické uzemnění jeho skříně.