Alcatel OmniPCX Office Call Server představuje vysoce moderní řešení pro hlasovou komunikaci se zákazníky a obchodními partnery. Mezi jeho funkce patří integrovaná záznamová služba, osobní asistent, automatický operátor, funkce pro týmovou spolupráci –vše, co může komunikaci usnadnit a zpříjemnit.

Osobní pozdrav

Integrovaný osobní asistent
Osobní asistent nabízí uživatelům pro dobu jejich nepřítomnosti funkci přesměrování až na pět různých čísel: hlasová schránka, mobilní telefonní číslo, externí nebo interní telefonní číslo (asistent), případně číslo operátora. Flexibilní funkce přesměrování je již předkonfigurovaná a velmi snadno se používá. Funkce osobního asistenta je možno ovládat a nastavovat i vzdáleně.

 

Moderní služby hlasové schránky
Výkonný záznamový systém s kapacitou až 200 hodin pro ukládání zpráv používá 2 až 8 portů. Protože záznamový systém a hlasové schránky představují rozšířený nástroj komunikace, jsou zahrnuty už v základní verzi systému Alcatel OmniPCX Office. Funkce hlasové schránky mohou využívat všichni zaměstnanci nezávisle na tom, jaký telefon používají. Aplikace PIMphony nabízí komfortní přístup ke službám hlasové schránky dokonce i z PC.

Pro příjem hlasových zpráv a e-mailů v jediném uživatelském rozhraní je možno služby hlasové schránky zkombinovat se službami e-mailového serveru a funkcí jednotného zpracování zpráv.

Inteligentní a přívětivé služby

Týmová práce
Alcatel OmniPCX Office podporuje týmovou spolupráci mnoha způsoby. Nabízí klasické funkce dvojice vedoucí-asistent – filtrování hovorů pro vedoucího, pro oba z této dvojice pak funkce vzájemného dohledu a přímé volby. Systém umožňuje vytváření skupin s jediným telefonním číslem (např. obchodní oddělení) a společnou, sdílenou hlasovou schránkou. Pro pracovní skupiny jsou určeny funkce jako monitorování telefonů (stav každého z telefonů ve skupině na displeji Reflexes), převzetí hovoru (možnost přijetí volání kteréhokoliv člena skupiny), rozhlas (hlasité sdělení prostřednictvím reproduktoru) a upozorňování na nepřijatá volání.

Filtrování hovorů
Po zapnutí funkce hlasové schránky může uživatel sledovat zanechávání vzkazu a případně s volajícím navázat hovor.

Záznam hovorů
Konverzaci je možno průběžně nahrávat a uložit do hlasové schránky.

Jmenné vytáčení
Jmenné vytáčení výrazně usnadňuje a zrychluje volání. Neznáte-li číslo nebo předvolbu volané osoby, jistě znáte alespoň její jméno. Stačí napsat první znaky jména na klávesnici.

Další služby
Pro telefony Alcatel je typická nejenom bohatá nabídka funkcí, ale také jejich snadné ovládání – sestavení tříčlenné konference nebo přesměrování volání už nemůže být snazší, u všech telefonů je k dispozici hlasová nápověda pro usnadnění programování. Na displejích telefonů Reflexes se zobrazují softwarová tlačítka a kontextové ikony.

Systémový pozdrav

Uvítání volajících
Způsob přivítání volajících podává důležitou informaci o profesionalitě firmy. Systém nabízí celou řadu možností pro přizpůsobení uvítacích pozdravů aktuálním potřebám.
 Pozdravy mohou být individuální pro každého z uživatelů, společné pro skupinu nebo celý podnik.
 systém podporuje až 8 různých pozdravů
 pozdravy se mohou měnit v závislosti na denní době (polední přestávka, pracovní doba apod.) a důležitosti volajícího
 faxová volání jsou detekována automaticky

Hudební motiv/informace pro přidržené hovory
Pro přidržená volání systém nabízí přehrávání hudby nebo namluvených informací. Systém nabízí 16 s trvající hudební motiv (není chráněn autorským právem), použít je možno také vlastní motiv s délkou až 2 minuty (10 minut v případě uložení na pevný disk).

Automatická spojovatelka
Funkce umožňuje příjem volání a přivítání volajících 24 hodin denně. Funkce výrazně usnadňuje práci operátora ve špičkách, kdy zajišťuje automatické přesměrování volajících na zaměstnance správných oddělení. Automatická spojovatelka může volající také informovat o pracovní době apod.

Efektivní vynakládání prostředků

Automatický výběr trasy (ARS)
Využívá-li Váš podnik služeb několika telekomunikačních operátorů, funkce ARS automaticky porovnává okamžité náklady na sestavení každého spojení a zvolí nejlevnější službu. ARS vybírá nejlevnější službu nezávisle na tom, z jakého telefonu bylo číslo voláno. Poplatky za sestavení spojení závisí na operátorovi, denní době a dnu v týdnu. Systém dokáže využít výhody plynoucí z rozdílných nabídek operátorů v konkurenčním prostředí.

Tarifikaci
Alcatel nabízí celou řadu řešení pro tarifikaci. Počínaje samostatnými řešeními typu"All-in-One" (Alcatel Elitecost) až po serverová řešení určená až pro 250 poboček (případně až 3000 poboček) u systému Alcatel OmniVista 4760.