Řešení call centra
Systém Alcatel OmniPCX Office zahrnuje integrované řešení call centra nabízející profesionální kontakt se zákazníky a funkce automatického přidělování příchozích volání. Řešení zahrnuje kompletní sadu aplikací: Supervisor Console pro monitorování v reálném čase, Statistics Manager pro statistické vyhodnocení komunikace, a pomocník agenta Agent Assistant. Řešení nabízí vše, co potřebujete pro zajištění profesionální a efektivní komunikace se zákazníky. Alcatel Call Centrum integrované v systému OmniPCX Office představuje jednoduché, komplexní a flexibilní řešení call centra nabízející zcela nové možnosti v obchodních činnostech.

Automatické přidělování volání
Aplikace automatického přidělování volání (ACD) směruje příchozí volání podle zadaných kritérií. Příchozí volání jsou automaticky směrována na příslušnou skupinu call centra. Jsou-li všichni členové skupiny právě zaneprázdnění, volání se zařadí do fronty s pořadím odpovídajícím okamžiku příchodu. Řešení nabízí všestranné možnosti řízení fronty a přehrávání informací volajícím rozlišených podle skupin. Řešení nabízí bohaté možnosti řízení přidělování, jestliže například přesáhne doba čekání ve frontě určitou hranici, volání mohou být přepojena na jinou skupinu.

Aplikace Agent Assistant
Agent Assistant s přehledným uživatelským rozhraním nabízí členům skupin funkce, které potřebují pro svou práci. Počítačová aplikace zobrazuje informace o stavu relace, osobní a skupinové komunikaci a okna s informacemi o volajícím. Operátor tak získá přehled o číslech volajících i volaných číslech, době čekání ve frontě a dokonce o počtu volání čekajících na přijetí v různých skupinách.

Aplikace výrazně zvyšuje produktivitu zaměstnanců! Agent Assistant Vám pomůže optimalizovat přidělování i zpracování příchozích volání.

Aplikace Supervisor Console
Aplikace dohledové konzoly umožňuje monitorování a vyhodnocení komunikace v reálném čase. Monitorování může být zaměřeno na jednotlivé agenty, skupiny nebo linky; aplikace také umožňuje měnit v případě potřeby stav skupin nebo agentů. Aplikace dále umožňuje předcházet komunikačnímu přetížení včasným opatřením a poskytovat neustále kvalitní služby.

 

Aplikace Statistics Manager
Požadavky zákazníků i vnitřní struktura Vašeho podniku se během doby neustále vyvíjejí. Statistická aplikace Vám poskytne detailní analýzu aktivity call centra, na jejímž základě můžete podniknout odpovídající opatření s cílem zachovat pozici podniku v konkurenčním prostředí. Aplikaci poskytuje zprávy o aktivitě skupin, agentů nebo linek a nabízí tak důležitý nástroj umožňující předvídání špiček, zvýšení produktivity zaměstnanců, optimální využití prostředků call
centra a zlepšení komunikace se zákazníky.