PIMphony pro Alcatel OmniPCX Office je výkonný telefonní asistent na bázi PC, poskytující optimalizovanou správu hlasové pošty. Toto řešení bylo vytvořeno pro týmovou práci a obsahuje dohlížecí okno a asistentské okno pro ty, kteří uskutečňují velký počet hovorů. Řešení PIMphony pro Alcatel OmniPCX Office existuje ve třech verzích, PIMphony Basic, které je zdarma až pro 25 uživatelů, PIMphony Pro a PIMphony Team.Nyní i v české verzi.

Výkonný telefonní asistent

PIMphony kombinuje kompletní sadu telefonních služeb, které jsou trvale k dispozici na PC, bez ohledu na to, jaká aplikace běží.

Sjednocená práce se zprávami

Řešení PIMphony rovněž pomáhá využít plně aplikaci Microsoft Outlook, jeden z nejrozšířenějších manažerů osobních informací (PIM). Důležité informace, elektronická pošta, hlasová pošta a faxy, to vše je spravováno v jediné schránce.

Visuální schránka Díky

PIMphony můžete řídit hlasové zprávy z vašeho PC, pomocí funkcí jako vyslechnout, smazat a přeposlat (s hlasovým komentářem) na rozesílací seznam. Hlasovou poštu lze též přímo převést do složky přijaté pošty aplikace Microsoft Outlook.

Týmová práce

Díky PIMphony je týmová práce snadnější díky novému dohlížecímu oknu, které vám umožňuje definovat pracovní skupiny nebo služby ve vaší firmě, monitorovat stav hovorů každé osoby ve skupině a zlepšovat přijímání hovorů.

Asistenské okno

V souvislosti s dohlížecí funkcí optimalizuje asistentské okno přijímání hovorů. Je možné převedení pomocí jednoho kroku u dohlížených lidí a preferovaných korespondentů volajících. Pro čekající hovory lze definovat grafické alarmy, což zlepšuje správu volání zákazníků.Navíc firemní databáze kontaktů zajišťují optimální služby, interagují-li s telefonním asistentem PIMphony.PIMphony zlepšuje interakci se zákazníky, zvyšuje osobní i týmovou produktivitu a optimalizuje vaši investici do Alcatel OmniPCX Office tím, že do telefonních služeb přidává novou dimenzi.

Funkce PIMphony pra Alcatel OmniPCX Office

PIMphony Basic

PIMphony Pro

PIMphony Team

Kompletní sada telefonních funkcí

ano

ano

ano

Centralizovaná evidence hovorů

ano¹©

ano

ano

Integrovaný manažer kontaktů

ano²§

ano²§

Vizuální schránka

ano

ano

Sjednocená práce se zprávami

ano³ª

ano³ª

Dohlížecí funkce

ano

Asistentské funkce

ano

¹© Centralizovaná evidence hovorů je k dispozici jen, pokud alespoň jedno PC na LAN je vybaveno zařízením PIMphony Pro nebo Team. Jinak každý uživatel využívá lokální evidenci hovorů, která je aktivní, když je PIMphony na PC.

²§ Podporovaný software správy kontaktů:

Microsoft Outlook 97/98, 2000

Act! 4.0/2000 od Interact Commerce

GoldMine 4.0/5.0 od FrontRange Solutions

Microsoft Access 97, 2000

³ªu Microsoft¨ Outlook 97/98, 2000

PIMphony Basic, Pro a Team jsou dostupné jak pro PC + telefon i IPtelefonii na PC
Uživatelé PC + telefon: standardní konfigurace.
Uživatelé multimediálních PC: IP konfigurace, s možnostmi přístrojů a sluchátek. IP PIMphony funguje pouze s integrovaným serverem
CTI, až pro 25 uživatelů PIMphony a IP PIMphony.
Až pro 25 uživatelů.

Přirozené VoIP

Řešení Alcatel OmniPCX Office zahrnuje call server, který spravuje IP telefony nebo IP soft-telefony v datových sítích. Aby byl umožněn přístup k tradiční telefonii, zajišťuje OmniPCX Office v případě potřeby integrovanou mediální bránu, která je kombinací trunků a poboček. Call server a mediální brána, z nichž oba podporují protokol H323, společně fungují se standardními zařízeními H323 a mohou fungovat se systémy Alcatel i se systémy jiného výrobce, které tento standard podporují.

Řešení OmniPCX Office podporuje kompletní škálu zařízení pro IP telefonii:

Ø IP-ReflexesTM: široká škála integrovaných IP telefonů, které zjednodušují a zprůhledňují telefonování přes IP,

Ø Fast IP enabler: zásuvné moduly, které přemění stávající digitální terminály ReflexesTM na IP Reflexes,

Ø PIMphony IP: soft-telefon, který používá PIMphony Basic, Pro a Team a je nainstalovaný v IP režimu na multimediálním PC,

Ø Zařízení H323: standardní sada H323 nebo jakékoli PC se softwarem H323 , např. Microsoft NetMeeting.

Hlavní výhodyNižší náklady na hlasové volání mezi pracovišti
Vaše firma může snížit poplatky za meziměstské či mezinárodní hovory mezi pracovišti tím, že integruje přenos hlasu a dat na WAN. Telefony mají přístup do WAN pomocí připojení WAN OmniPCX nebo přímo prostřednictvím externího routeru. Nehledě na způsob připojení, nabízí Alcatel OmniPCX Office přetečení na ISDN pro zajištění kvalitního hlasu a zálohování pro zajištění dokončení hovoru.
Používejte jeden kabel pro hlas i data
Vaše firma může zjednodušit svoji interní kabeláž tím, že bude používat LAN na přenos hlasu a dat, přičemž bude mít přístup k moderním telefonním funkcím poskytovaným call serverem Alcatel OmniPCX Office. Díky zabudovanému DHCP serveru Alcatel OmniPCX Office, přemístění nebo přidání IP telefonu vyžaduje pouze jeho připojení do ethernetové zásuvky.
Zajistěte hlasové služby pro vzdálená pracoviště
Mnoho dnešních firem má zaměstnance pracující v malých pobočkách nebo dokonce doma. Aby se udržela produktivita, je důležité jim poskytnout stejné moderní telefonní funkce, jako má zbytek firmy. Alcatel OmniPCX Office je řešení určené pro správu vzdálených IP telefonů, aby zaměstnanci pracující na vzdálených pracovištích zůstali neoddělitelnou součástí firmy, s přístupem k telefonnímu seznamu, hlasové poště a dalším standardním funkcím.
Zajistěte hlasové služby pracovníkům v terénu
Pracovníci v terénu se již nemusí zříkat hlasových služeb. Díky aplikaci NetMeeting nebo IP PIMphony na jejich přenosném počítači mohou mít přístup k firemním hlasovým službám, jako je telefonní seznam a hlasová pošta když jsou připojeni k internetu.

Call server
Integrovaný Call server v Alcatel OmniPCX Office zajišťuje nejmodernější telefonní služby pro vás a vše firemní korespondenty. Mezi četné funkce patří vestavěná hlasová pošta, osobní asistent, automatická spojovatelka a funkce pro týmovou práci, vše, co potřebujete k tomu, aby vaše telefony byly nejen inteligentní, ale i snadno ovladatelné.

Vestavěný osobní asistent

Osobní asistent Umožňuje pracovníkovi, který je mimo svůj pracovní stůl, nabídnout volajícím až pět možných destinací: hlasovou schránku, číslo GSM, externí číslo, interní číslo (sekretářka) či operátora. Toto flexibilní přesměrování hovorů je předem nakonfigurováno a lze jej velmi snadno používat.

Aktualizovaná vestavěná hlasová pošta

Využijte výkonnou hlasovou poštu, která může uchovávat až 200 hodin záznamu. Protože je hlasová pošta nezbytným nástrojem ve světě businessu, je dostupná pro všechny zaměstnance, bez ohledu na to, jaké telefony používají. Dokonce je k dispozici i na PC, díky PIMphony, aby bylo zajištěno maximálního pohodlí a snadného použití.

Týmová práce

Alcatel OmniPCX Office je dobrý týmový pracovník. Nabízí klasické funkce tandemu manažer-sekretářka, přičemž umožňuje manažerovi sledování hovorů, a manažer i sekretářka mají možnost přímého volání a dohledu nad svými telefony. Rovněž je možné vytvořit pracovní skupiny s jedním telefonním číslem (např., oddělení prodeje), jsou k dispozici funkce jako dohled nad telefony (sledování stavu každého telefonu ve skupině z vašeho přístroje Reflexes), pickup (zachycení a zvednutí hovoru kterékoli osobě ve skupině), vysílání (hlasové oznámení do hlasitých reproduktorů účastníků ve skupině) a upozornění na zmeškané hovory.

Sledování hovorů

Při zapnuté hlasové schránce můžete vyslechnout zanechané zprávy a rozhodnout se, zda chcete s volajícím mluvit.

Záznam hovorů

Hovory je možné nahrávat v režimu online, přičemž se záznam uloží v hlasové schránce.

Vytáčení podle jména

Vytáčení podle jména je nejsnadnější způsob volání. I když neznáte linku nebo číslo volané osoby, znáte její jméno. Číslo vytočíte tak, že prostě zadáte na klávesnici jeho jméno.

Další inteligentní služby

Váš telefon je nejen inteligentní, ale i snadno ovladatelný díky možnosti třímístné konference, snadnému přesměrování hovorů a hlasových průvodců na snadné přizpůsobení jakéhokoli nastavení. Soft klávesy a kontextové ikony jsou u telefonů Alcatel ReflexesTM rovněž k dispozici.