IQmanager

Softwarová utilita IQmanager zjednodušuje instalaci a správu kamer IQeye na síti, může být použita pro správu od malých systémů s pár kamerami po rozsáhlá video dohledová řešení.

S utilitou IQmanager mohou uživatelé vyhledávat IQeye kamery v lokálních nebo vzdálených sítích, provádět změny na jedné kameře nebo mnoha kamerách simultánně. Klíčovými vlastnostmi jsou snadná konfigurace a předdefinované skupiny kamer lokální, globální, nové a řady kamer. 

Vlastnosti IQmanager

  • Vyhledání kamer IQeye na síti
  • Konfigurace síťových parametrů kamer manuálně nebo automaticky
  • Správa upgradu firmwaru pro jednu nebo více kamer
  • Předdefinované a uživatelsky definované skupiny kamer
  • Stažení a uložení konfigurace z kamery
  • Odeslání konfigurace kamery do jedné nebo více kamer
  • Diagnostika a logování kamer
  • Automatizované Telnet příkazy
  • Náhled kamer pro ověření funkčnosti kamery
  • Stažení utility zdarma