Inteligentní a přívětivý systém pro hlasovou komunikaci

OmniPCX Office nabízí osvědčené funkce systémů hlasové komunikace Alcatel. Výhody, které toto moderní řešení Vašemu podniku může přinést, máte nyní na dosah ruky. Systém nabízí:

  • Moderní call server nabízející kvalitnější telefonní kontakt se zákazníky a obchodními partnery. 
  • Díky funkcím mobility (DECT) už nezmeškáte žádné volání.
  • Integrovaná hlasová schránka a funkce osobního asistenta zpracují příchozí volání v době Vaší nepřítomnosti.
  • Díky zobrazování informací o volajícím v okamžiku připojení můžete svým zákazníkům nabídnout personalizované služby.
  • Na přijaté zprávy Vás systém upozorní e-mailem.
  • Dostupnost telefonních služeb i na pobočkách podniku vybavených přístupem k Internetu.

Alcatel OmniPCX Office Vám nabízející v oblasti hlasových služeb vše co potřebujete se může stát impulzem úspěšného rozvoje Vašeho podniku.

Nejdůležitější funkce:
Moderní call server
Integrované call centrum
IP telefonie a VoIP
Digitální telefony
PC telefonie
Mobilita (platforma DECT)


Vysoce moderní call server nabízí vše, co můžete potřebovat.

Alcatel OmniPCX Office Call Server nabízí nejmodernější služby pro zpracování příchozích volání. Každý z uživatelů vybavených koncovým zařízením Reflexes získá přístup k funkcím hlasové schránky a osobního asistenta. Inteligentní systém podporuje rozlišování volajících podle kategorií. Příchozí volání mohou být směrována na předem definované telefony Reflexes nebo na pracovní skupinu. Pokud volání nikdo nepřijme, může být přepojeno na automatického operátora nebo na jinou pobočku. Zpracování příchozích volání je nyní nejen inteligentní, ale i uživatelsky přívětivé.

 

Call centrum nabízí kvalitnější řízení vztahů se zákazníky

Systém Alcatel OmniPCX Office zahrnuje integrované řešení call nabízející profesionální kontakt se zákazníky a funkce automatického přidělování příchozích volání. Řešení zahrnuje aplikaci automatického přidělování volání (ACD) spolupracující s funkcemi automatického operátora, hlasové schránky a audiotextu. Kombinované řešení zajišťuje zpracování většího množství volání, kompletní sada nástrojů správy umožňuje zvýšit kvalitu služeb a optimalizovat zpracování volání K vyšší produktivitě zaměstnanců call centra přispívají funkce monitorování, statistického vyhodnocování a CTI.

 

Optimální využití sítě s IP telefonií a VoIP

Přenos hlasu a dat v jediné síti přináší celou řadu výhod. Dochází ke snížení nákladů na běžné hlasové služby, možnost připojit PC i telefony uživatelů k jediné síti se projeví zjednodušením rozvodů. Hlasové služby poskytované zaměstnancům v sídle podniku, pobočkách a zaměstnancům mimo podnik jsou navíc zcela rovnocenné. Alcatel OmniPCX Office call server ovšem nabízí ještě další výhody. Díky předinstalované bráně Media Gateway umožňuje přístup k tradičním systémům hlasové komunikace (PSTN, ISDN a analogové telefony). Optimálním prostředkem pro hlasovou komunikaci s IP protokolem jsou nové IP telefony Alcatel, plně kompatibilní s digitálními telefony Alcatel. V jediné síti je tak možné využívat současně IP i digitální telefonii, a to se stejným rozsahem nabízených služeb. Na IP telefonii můžete přejít kdykoliv budete chtít.


Výkonná síťová infrastruktura představuje základní předpoklad datové komunikace. Síť umožňuje sdílení informací, periferií, aplikací pracovních skupin, přístupu k Internetu, e-mailových služeb, intranetového serveru a dalších služeb a prostředků. Síť může podporovat také hlasovou komunikaci s IP protokolem. Alcatel OmniPCX Office nabízí výkonnou infrastrukturu s funkcí přepínání umožňujícími připojení PC, serverů a IP telefonů do podnikové sítě. Systém byl navržen jako IP PBX a proto podporuje IP telefonii a VoIP, navíc využívá protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pro automatické přidělování IP adres zařízení v síti.

Systém Alcatel OmniPCX Office se tak stává optimálním řešením konvergované hlasové a datové komunikace v menších a středních podnicích.

Digitální telefony: optimální volba

Alcatel Reflexes™ představuje kompletní řadu digitálních telefonů pro efektivnější komunikaci. V telefonech jsou uplatněny technologie převzaté z výroby špičkových telefonů, počítačové komponenty, IP technologie ( IP Touch terminals and e-Reflexes™) a dlouholeté zkušenosti s navrhováním vysoce ergonomického designu. Výsledkem je nyní řada s bohatou nabídkou funkcí umožňující zvýšení pracovní produktivity a nabízející zanedbatelné náklady spojené s instalací a zaškolením zaměstnanců. Telefony Reflexes™ nabízejí díky sortimentu rozhraní Alcatel celou řadu možností zapojení. Například rozhraní multi-Reflexes™ umožňuje připojení telefonu Reflexes™ k systému bez použití dalšího kabelu propojením s jiným telefonem Reflexes™. Pomocí těchto konektorů můžete telefon Reflexes™ okamžitě změnit na IP nebo DECT telefon. Pomocí rozhraní můžete k telefonům Reflexes™ připojit další koncová zařízení (např. analogové nebo ISDN telefony, Reflexes™).

PC telefonie: dokonalejší řízení vztahů se zákazníky

Aplikace PIMphony for Alcatel OmniPCX Office představuje výkonný nástroj osobního správce komunikace spojující v sobě dva nejběžnější kancelářské nástroje - počítač a telefon – a usnadňující běžné činnosti spojené s hlasovou a datovou komunikací. PIMphony poskytuje komplexní služby a funkce včetně historie volání, hlasové schránky a monitorování; softwarové nástroje se na obrazovce PC zobrazují trvale, nezávisle na ostatních spuštěných aplikacích. Spolupráce PIMphony s podnikovými databázemi kontaktů navíc umožňuje poskytování vysoce personalizovaných služeb. PIMphony zlepšuje kvalitu komunikace se zákazníky a obchodními partnery, zvyšuje pracovní produktivitu zaměstnanců a týmů a optimalizuje využití investic vložených do Alcatel OmniPCX Office doplněním nových možností při používání hlasových služeb.

Mobilita (platforma DECT)

Mobilita při používání komunikačních služeb představuje důležitý předpoklad úspěchu v tvrdém konkurenčním prostředí. Mobilita zaměstnanců uvnitř podniku může výrazně zvýšit pracovní produktivitu a spokojenost zákazníků. Bezšňůrové telefony Alcatel Mobile Reflexes™ nabízejí přístup ke všem službám a funkcím systému Alcatel OmniPCX Office. Pro snadnější a příjemnější používání jsou nové telefony konstruované s vysokým důrazem na ergonomii vybaveny velkým displejem, hlasitým reproduktorem a konektorem pro připojení náhlavní soupravy.