Konvergence hlasové a datové komunikace pro menší a střední podniky
Se systémem Alcatel OmniPCX Office se konvergence v menších a středních podnicích stává skutečností. Přínosem systémů Alcatel je díky integraci všech síťových komponent zejména jednoduchost konvergence. Systém nabízí jednoduchou správu, protože nahrazuje komplexní infrastrukturu složenou z mnoha různých komponent. Systém Alcatel OmniPCX Office nabízí jednoduché řešení pro:
 • zabezpečený, širokopásmový a sdílený přístup k Internetu
 • Systém obsahuje e-mailovou aplikaci, nástroje pro řízení, správu a zabezpečení. 
 • Podporuje vzdálený přístup přes Internetu se službami hlasové a datové komunikace.

Office tak představuje ideální řešení pro menší a střední podniky chtějící využít pro komunikaci také možnosti Internetu. 

Nejdůležitější funkce:

 • širokopásmový sdílený přístup k Internetu 
 • dokonalé zabezpečení
 • e-mail a jednotné zprávy
 • Multi-media web messaging
 • vzdálený přístup s využitím VPN
 • intranetový server
 • Výkonná síťová infrastruktura
 • výkonné a přitom jednoduché řešení

Širokopásmový sdílený přístup k Internetu

Alcatel Omni PCX Office nabízí sdílený přístup k Internetu přes jedinou linku pro celou řadu uživatelů současně a přispívá tak k optimalizaci infrastruktury a snížení nákladů. Pro sdílený přístup Internetu je možno použít vysokorychlostní připojení jako je ADSL a uživatelům tak zajistit rychlou dosažitelnost potřebných informací.

Alcatel OmniPCX Office podporuje celou řadu rozhraní WAN pro připojení k Internetu, konkrétní linku si můžete zvolit podle požadované přenosové kapacity. Systém podporuje standardní linky ISDN s rychlostí 64 nebo 128 kbps stejně jako širokopásmové linky ADSL a pronajaté okruhy s přenosovou rychlostí do 10 Mbps.

Pro optimalizaci doby připojení obsahuje Alcatel OmniPCX Office cache server zkracující vyhledávání informací na Internetu. Cache server ukládá již jednou navštívené stránky včetně všech objektů do své paměti. Při následujícím připojení ke stránkám proto není nutné celý jejich obsah stahovat znovu. Cache server systému Alcatel OmniPCX Office je vysoce spolehlivý a nevyžaduje žádné zásahy zvenčí. Cache server optimalizuje dobu strávenou hledáním na Internetu a zvyšuje tak produktivitu zaměstnanců.

Zabezpečení přístupu k Internetu

Zabezpečení hraje v případě připojení k Internetu zásadní roli. Propojení LAN s Internetem klade přísné nároky na zabezpečení přístupu k podnikovým datům. Alcatel OmniPCX Office nabízí spolehlivou ochranu před útoky a neoprávněným přístupem zvenčí několika bezpečnostními mechanizmy včetně firewallu a proxy serveru.

Alcatel OmniPCX se dodává s firewallem, jenž získal certifikát West Coast Labs Checkmark. Přísné a nezávislé testy provedené v těchto laboratořích prokázaly, že firewall poskytuje skutečně vysokou míru zabezpečení. Zdokonalený firewall systému Alcatel OmniPCX Office verze 2 stupeň zabezpečení podnikové sítě ještě o něco zvyšuje. Nová verze nyní umožňuje jednoduché definování kritérií pro filtrování příchozích a odchozích spojení.

Integrovaný proxy server systému Alcatel OmniPCX Office kontroluje využívání Internetu. Proxy server také zajišťuje ověřování totožnosti uživatelů a umožňuje definovat pro jednotlivé uživatele služby Internetu, ke kterým se mohou připojovat. Server obsahuje výkonné nástroje filtrování webových adres. Server rovněž umožňuje přidělit jednotlivým uživatelům nebo skupinám maximální dobu, po kterou mohou být k Internetu připojeni. Díky účinné kontrole a omezení přístupu Alcatel OmniPCX Office snižuje náklady spojené s využíváním Internetu a současně zajišťuje, aby nebyl v pracovní době zneužíván. Správa zabezpečení je se systémem Alcatel OmniPCX Enterprise velmi jednoduchá a rychlá. Firewall i proxy server jsou v systému již předinstalovány a připraveny k okamžitému použití. Pro správu a konfigurování můžete použít uživatelsky přívětivé webové nástroje.

Jednodušší komunikace díky e-mailu a jednotným zprávám

E-mail není jen dalším z mnoha prostředků komunikace. V dnešní době představuje e-mail nejdůležitější nástroj kontaktu se zákazníky a efektivní podnikové komunikace. E-mailový server systému Alcatel OmniPCX Office zpřístupní Vašemu podniku úplně nové cesty komunikace.

E-mailovou komunikaci ocení jak zákazníci, tak zaměstnanci zajišťující prodej – díky přímému kontaktu mohou prodejci pružněji reagovat na přání a požadavky zákazníků. Se zavedením e-mailu vzroste produktivita celého Vašeho podniku. Zaměstnanci si budou moci jednoduše předávat potřebné informace (dokumenty, snímky a jiné soubory) v reálném čase. Systém také umožňuje vlastní, výhodnější přidělování e-mailových adres.

Díky koncepci jediného všestranného zařízení nahradí Alcatel OmniPCX Office samostatný e-mailový server. Systém s minimálními nároky na správu podporuje rozšířené klientské aplikace s protokoly POP3/IMAP4/SMTP včetně Microsoft® Outlook™, Microsoft Outlook Express a Lotus Notes. Flexibilní systém může v případě potřeby spolupracovat s e-mailovými službami poskytovanými ISP nebo s již vybudovaným e-mailovým serverem podnikové sítě. Služby zpráv jsou integrovány s funkcemi firewallu a proxy serveru, poskytují proto vysokou míru zabezpečení.

Koncepce "All-in-One" vytváří z Alcatel OmniPCX Office optimální systém pro podporu jednotného zpracování zpráv – řešení umožňujícího přístup k hlasovým zprávám, e-mailům a faxům z jediné PC aplikace. Služba jednotných zpráv - Unified Messaging – plně integruje aplikace hlasové schránky a e-mailu. Nemusíte investovat do dalšího hardwaru ani softwaru, systém nabízí jediné uživatelské rozhraní pro práci se zprávami hlasové schránky a s e-maily. Je-li v podnikové síti e-mailový server již připojen, Alcatel OmniPCX Office je schopen se stávající poštovní aplikací bez jakýchkoliv problémů spolupracovat a příslušného uživatele na hlasové zprávy upozorní nebo mu je přímo zašle jako přílohu e-mailu.

 

Multi-media web messaging
Nástroj Alcatel Web Communication Assistant integrovaný v OmniPCX Office představuje jednoduché řešení pro přístup k hlasovým zprávám a elektronické poště přímo z prostředí webového prohlížeče. Díky možnosti vyzvedávání zpráv jak přímo ve firmě, tak i mimo ni, představuje Alcatel Web Communication Assistant ideální řešení komunikační mobility. Uživatelé pracující přímo v podniku se k systému připojují přes LAN, zaměstnanci pracující mimo podnik použijí pro přístup ke své e-mailové a hlasové schránce Internet. Hlasové zprávy si zaměstnanci mohou vyslechnout přímo v telefonu nebo si je stáhnout na své PC.  Ve svých osobních složkách mohou uživatelé zprávy vytvářet, číst, ukládat a třídit. Nástroj Web Communication Assistant usnadňuje organizování a filtrování e-mailů podle kritérií zvolených pro pole "Odesílatel", "Příjemce", "Předmět" a pro vlastní text zprávy. Tato funkce práci s e-maily výrazně usnadňuje. Nová funkce "Nomád"* umožňuje uživatelům přesměrovat svá volání na jakékoliv jiné číslo – domů, na mobilní telefon nebo do hotelu. Přesměrování na zvolené číslo volající ani nezaznamená. Bude-li chtít uživatel volat, navolí číslo a systém sestaví dvě spojení: první s číslem nastaveným ve funkci "Nomád" a druhé s navoleným číslem. Poplatky za obě volání jsou účtovány na systém, nikoliv na telefon nastavený ve funkci "Nomád".

* v závislosti na zemi prodeje

Vzdálený přístup s virtuální privátní sítí VPN

Celá řada podniků hledá způsob, jak svým zaměstnancům a partnerům umožnit přístup k lokální síti ze vzdáleného místa. Flexibilní a dostupné řešení tohoto požadavku představuje pro menší a střední podniky virtuální privátní IP síť (IP VPN). VPN využívá k připojení veřejnou internetovou infrastrukturu, jež je mnohem levnější než speciální pronajaté linky nebo pevné propojení sítí, které navíc vyžaduje složité konfigurování a správu.

 

VPN nabízí okamžité a zabezpečené připojení k podnikové síti s využitím běžně dostupného Internetu. Díky VoIP a IP telefonii se mohou zaměstnanci pracující mimo sídlo podniku a odloučená pracoviště připojovat přes Alcatel OmniPCX Office k podnikové síti, používat všechny dostupné služby, a to za cenu místního hovoru. Cena za připojení k podnikové síti v tomto případě zahrnuje pouze poplatek za připojení k Internetu (místní hovor).

Ačkoliv využívá veřejný Internet, IP VPN připojení je dobře zabezpečené. VPN využívá pro ochranu přenášených dat metody šifrování a tunnelingu. Služby VPN poskytované systémem Alcatel OmniPCX Office využívají protokoly založené na průmyslových standardech (PPTP / IPSEC); systém proto může být připojen k jakýmkoliv síťovým komponentám, které tyto protokoly podporují.

Sdílení informací s intranetovým serverem

Díky hostování intranetového serveru může systém Alcatel OmniPCX Office rozšířit možnosti komunikace uvnitř podniku. Zaměstnanci mohou s běžným webovým prohlížečem získat přístup k dokumentům uloženým na intranetovém serveru. Díky integrovanému souborovému serveru mohou uživatelé své dokumenty ukládat do sdílených nebo osobních adresářů.

Výkonná síťová infrastruktura

Výkonná síťová infrastruktura představuje základní předpoklad datové komunikace. Síť umožňuje sdílení informací, periferií, aplikací pracovních skupin, přístupu k Internetu, e-mailových služeb, intranetového serveru a dalších služeb a prostředků. Síť může podporovat také hlasovou komunikaci s IP protokolem. Alcatel OmniPCX Office nabízí infrastrukturu s LAN- přepínači umožňujícími připojení PC, serverů a IP telefonů. Systém byl navržen jako IP PBX a proto podporuje IP telefonii a VoIP, navíc využívá protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pro automatické přidělování IP adres zařízení v síti .

Výkonné a přitom jednoduché řešení

Rozsah funkcí a služeb nemusí být tím nejdůležitějším kritériem při výběru komunikačního systému. Nejlepší řešení by mělo přesně splňovat všechny Vaše požadavky. Alcatel OmniPCX Office byl navržen tak, aby menším a středním podnikům zpřístupnil všechny moderní komunikační funkce a služby a přitom nevyžadoval zaměstnávání IT specialisty. Alcatel OmniPCX Office Vám pomůže zvýšit efektivitu podniku díky optimalizaci využití lidských zdrojů, technologických a finančních prostředků.

Proč nabízí právě Alcatel OmniPCX Office nejvhodnější řešení? Systém obsahuje v jediném zařízení celou řadu komponent, které optimalizují náklady podniku. Alcatel OmniPCX Office představuje komplexní řešení komunikace. Díky předkonfigurovaným aplikacím nabízí Alcatel OmniPCX Office výkonné řešení pro přístup k Internetu, nepatrné nároky na instalaci a snadné konfigurování v jediném, uživatelsky přívětivém rozhraní. Alcatel OmniPCX Office Vám poskytne všechny potřebné nástroje moderní komunikace a přitom nevyžaduje IT specialistu.