spojuje sítě a služby:

GSM brána pro velké PBX a operátory telefonních služeb. Poskytuje multifunkční GSM rozhraní s přenosem hlasu, dat a SMS zpráv pro PSTN a ISDN sítě.

Vícenásobné připojení ATEUS-GSM GATE k PBX výrazně zvýší kapacitu PBX a díky přímému přístupu do sítí GSM různých operátorů výrazně sníží náklady na telefonní provoz.

  • GSM 900 i 1800MHz
  • PSTN
  • ISDN PRI
  • ISDN BRI

Brána ATEUS-GSM GATE ISDN, připojená na port ISDN (PRI, BRI,) pobočkové ústředny převádí služby ze sítě GSM na účastnické terminály ISDN.

Směrování příchozích hovorů - služba umožňuje ke každému číslu volajícího přiřadit číslo pobočky, na kterou má být hovor spojen. Při detekci tohoto čísla provede brána automatickou provolbu. Odchozí hovory jsou kontrolovány tabulkou restrikcí, která nepovolí drahé hovory.

Modely s výstupním rozhraním BRI jsou určeny zejména jako LCR automaty a dialery. Po přijetí volby vyhodnotí volané číslo a hovor nasměrují do sítě, kde bude jeho provedení nejlevnější. LCR dialer ATEUS-GSM GATE automaticky seřadí přístupové číslo, identifikaci uživatelel i volané číslo.

Pro velké ústředny a aplikace v sítích je určena brána ATEUS-GATE ISDN PRI. Umožňuje plnohodnotný přenos služeb z rozhraní euroISDN na 30 GSM modulů. Každý z modulů může pracovat v jiné síti GSM 900/1800 MHz, případně v sítích různých operátorů. ATEUS-GATE ISDN PRI je vybavena výkonným LCR automatem pro směrování hovorů do jednotlivých sítí. Toto řešení je technicky i ekonomicky vhodné pro nasazení v sítích operátorů telekomunikačních služeb, ale je určeno i pro střední a velké firmy.

GSM brány ATEUS-GSM GATE jsou standardně vybaveny dvěma spínači a signálními vstupy. Připojením brány ATEUS-GSM GATE k počítači získáte server pro příjem a odesílání SMS zpráv. ATEUS-GSM GATE 19' může v jedné skříni nést až 12 rozhraní sítě GSM s různými rozhraními pevné sítě (FXS, FXO, PRI). . Brány ATEUS-GSM GATE mají integrovaný modem pro komunikaci počítače PC se sítí GSM. Podporují také připojení k internetu.

Technické parametry:

Rozhraní GSM: GSM 900/1800 MHz pro hlas, SMS a data (max. 12x)

Vstupní rozhraní:

ISDN BRI (max.6x)
ISDN PRI (s adaptérem PRI/BRI)
PSTN FXS, FXO (max. 12x)
Výstupní rozhraní: ISDN BRI u modelu brány s LCR routerem (max.6)

Umístění: 19' rack (3U) pro max. 12 GSM bran, zálohovaný zdroj 240/12 V

Upozornění:
Všechny GSM brány ATEUS jsou blokovány pro použití v sítích regionálních GSM operátorů. Nelze je proto bez úprav použít v jiných zemích, než pro které jsou určeny.